درباره ما

سورید آکادمی

برای خلق معنایی جدید در حوزه فراروانشناسی و روانشناسی آمده ایم، هدف سورید آکادمی تولید دوره های آموزشی با کیفیت در حوزه های مذکور و خلق مفهومی جدید در زمینه این دسته از آموزش ها می باشد.